Κανείς

Κανείς… – Τανακίδου Σοφία

Θα πεθάνω μια νύχτα
μοναχός ξεχασμένος.
Η μάνα θα κλαίει,
ο πατέρας θα λέει: Τόσο νέος.

Θα απομείνει μονάχα
μια στοίβα λουλούδια,
στον υγρό μου τον τάφο
και θλιμμένα τραγούδια
που για σένα τα γράφω.

Διαβάστε περισσότερα …