Παγκόσμια ημέρα ποίησης

“Έπεα πτερόεντα” : Φτερωτά λόγια, φράση που την πρωτοσυναντάμε στην Ιλιάδα του Ομήρου. Η έκφραση βασιζόταν στην αντίληψη πως τα λόγια είναι αέρας και πετούν. Η ποίηση μεταφέρονταν από στόμα σε στόμα , τα λόγια είχαν φτερά και πετούσαν. Έτσι ακολούθησε η φράση αργότερα «λόγια του αέρα».

Διαβάστε περισσότερα …