Παγκόσμια ημέρα ποίησης

«Έπεα πτερόεντα» : Φτερωτά λόγια, φράση που την πρωτοσυναντάμε στην Ιλιάδα του Ομήρου. Η έκφραση βασιζόταν στην αντίληψη πως τα λόγια είναι αέρας και πετούν. Η ποίηση μεταφέρονταν από στόμα σε στόμα , τα λόγια είχαν φτερά και πετούσαν. Έτσι ακολούθησε η φράση αργότερα «λόγια του αέρα».

Διαβάστε περισσότερα …